Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Enerji verimliliğinde 20 milyar dolar yatırım hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı yayınladı. Strateji planında, 2024-2030 döneminde 20 milyar dolarlık yatırımla toplamda 37.1 MTEP (milyon ton petrol eşdeğeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya konuluyor. “YENİ BİR ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAREKETİ BAŞLATIYORUZ” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ‘Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı […]

Enerji verimliliğinde 20 milyar dolar yatırım hedefi
Burak Karagöl
  • Yayınlanma25 Ocak 2024 13:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı yayınladı. Strateji planında, 2024-2030 döneminde 20 milyar dolarlık yatırımla toplamda 37.1 MTEP (milyon ton petrol eşdeğeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya konuluyor.

“YENİ BİR ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAREKETİ BAŞLATIYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ‘Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı’nda yaptığı konuşmada; “Ülkemizin 2053 Net Sıfır İklim Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir enerji verimliliği hareketi başlatıyoruz. Enerji planlamamızda enerji verimliliğini temel öncelik alanımız olarak belirledik” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEŞVİK EDECEK YATIRIMLAR DESTEKLENECEK

2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yer alan stratejik amaçlar uyarınca; yeşil dönüşümü ve enerji verimliliğini teşvik edecek yatırımlar ile yenilikçi finansman araçları desteklenecek, binalarda enerji verimliliği için kamunun öncülük yapacağı iyileştirme programı yürütülecek. Planda 10 stratejik amaç, 7 ana başlık ve 23 hedef belirlendi.

Haberin devamı için tıklayınız.

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam