Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Yeni nesil yazar kasalara geçiş yeniden uzatıldı

EKÜ’lü (elektronik kayıt ünitesi) eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihinden 31 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Gelir İdaresi Başkanlığı yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğuna ilişkin bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda; Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların akaryakıt istasyonlarında […]

Yeni nesil yazar kasalara geçiş yeniden uzatıldı
Gözde Emlik
  • Yayınlanma24 Aralık 2023 14:09

EKÜ’lü (elektronik kayıt ünitesi) eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihinden 31 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğuna ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yapılan duyuruda; Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların akaryakıt istasyonlarında kurulum işlemlerinin özellik arz etmesi ve buna bağlı olarak belirli bir süre alması nedeniyle, EKÜ’süz eski nesil pompa ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait alış faturasının (marka, model ve sicil numarasını ihtiva edecek şekilde) en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Cihazların satın alması için son tarih 31 Ocak 2024 olarak belirlenirken, cihazlara ait aktivasyon/kurulum işlemlerinin ise 29 Şubat 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlanması gerektiği belirtildi. Daha önce son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmişti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı duyuru şu şekilde: “Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin;

• 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 31/12/2023 tarihinin,

• 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 31/12/2023 tarihinin,

31/1/2024 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların akaryakıt istasyonlarında kurulum işlemlerinin özellik arz etmesi ve buna bağlı olarak belirli bir süre alması nedeniyle, EKÜ’lü eski nesil pompa ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait alış faturasının (marka, model ve sicil numarasını ihtiva edecek şekilde) en geç 31/01/2024 tarihine kadar(bu tarih dâhil) düzenlenmesi şartıyla, söz konusu Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait aktivasyon/kurulum işlemlerinin 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tamamlanması uygun görülmüştür.”

YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ NEDİR?

Akaryakıt istasyonlarındaki satışları kayıt altında tutmak için pompaya bağlı yazar kasalar kullanılıyor. 527 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile bu pompa yazar kasalar, yeni nesil cihazlarla değiştirilmeye başlandı.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDA HANGİ ÖZELLİKLERİN BULUNMASI GEREKİYOR?

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC), akaryakıt istasyonlarında bulunan pompalarla entegre şekilde çalışan bir yeni nesil pompa yazar kasa. Güvenlik seviyesi eski tip cihazlara göre çok daha yüksek olan YN Pompa ÖKC’ler, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapma özelliğine de sahip. Bu özelliklere sahip pompa yazar kasalar, satış verilerini anlık olarak güvenli bir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine aktarıyor.

ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ)

Eski nesil pompa yazar kasalar, EKÜ’lü ve EKÜ’süz (elektronik kayıt ünitesi) olmak üzere iki farklı türe sahip. Elektronik kayıt ünitesi, düzenlenen raporların ve kesilen fişlerin bir nüshasını alıp silinemeyecek ve değiştirilemeyecek şekilde elektronik ortamda saklıyor.

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam