Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Yerel seçim hazırlıklarında enerji başlıkları öne çıktı

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlanan AK Parti’nin seçim beyannamesinde güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermalle yüzde 55 seviyesine ulaşan yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinin 2053’te yüzde 69’a ulaştırılması kapsamında teşvikler verileceği belirtilerek; “Türkiye’yi bu alanda küresel bir aktör konumuna ulaştırmada kararlıyız” ifadeleri kullanıldı. Sibel ACAR-ANKARA/ AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için hazırlanan […]

Yerel seçim hazırlıklarında enerji başlıkları öne çıktı
Burak Karagöl
 • Yayınlanma31 Ocak 2024 10:44

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlanan AK Parti’nin seçim beyannamesinde güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermalle yüzde 55 seviyesine ulaşan yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinin 2053’te yüzde 69’a ulaştırılması kapsamında teşvikler verileceği belirtilerek; “Türkiye’yi bu alanda küresel bir aktör konumuna ulaştırmada kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Sibel ACAR-ANKARA/ AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için hazırlanan seçim beyannamesini, ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik’ başlığıyla 30 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da kamuoyuyla paylaştı.

Ön sözünde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı yazının yer aldığı beyanname 162 sayfa ve 8 bölümden oluştu.

“DİJİTALLEŞME, YAPAY ZEKA GİBİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER BEKLENTİ, YÖNETİM ANLAYIŞI VE HİZMET ALANLARINI DEĞİŞTİRİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamenin önsözünde yaptığı değerlendirmede, ‘Kalkınma Yerelde Başlar’ vizyonuyla sürdürülebilir şehirler inşa ederek, modern şehircilik kriterlerini karşılama gayretinden ödün verilmediğini belirtti.

Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İktidarlarımız döneminde, devraldığımız sorun ve eksiklikleri gidermek için durmadan çalıştık. Çalışmalarımızı şehirlerimize dinamizm, estetik ve vizyon katma odağında stratejilendirdik. Dünyadaki kalkınma yarışının sadece ülkeler üzerinden yapılmadığının bilinciyle, değişen dünyanın farkında olarak, ‘Kalkınma Yerelde Başlar’ dedik ve bir ‘Belediyecilik Ekolü’ oluşturduk. Bu sayede bugün birçok şehrimizi dünya şehirleriyle yarışan marka değeri yüksek şehirlere dönüştürdük.

Geleneksel belediyecilik hizmetlerindeki beklentileri karşılamanın yanında, teknolojik gelişmelerle desteklediğimiz yeni yaklaşımlar çerçevesinde vatandaşlarımızın beklentilerine cevaplar üretiyoruz. Yerel yönetimlerin vazife ve niteliklerinden biri olarak gördüğümüz, milletimizin gelecekteki ihtiyaçlarını öngörme ve onlara yönelik çözümler üretme vizyonumuzu ‘insan odaklı’ bir anlayışla hep daha ileriye taşıyoruz.

Bu doğrultuda akıllı şehirler inşa etmek, mevcut şehirlerimizi bu yeni anlayışa göre dönüştürmek önceliklerimiz arasındadır. Zira dijitalleşme, yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler beklentileri, yönetim anlayışını ve hizmet alanlarını değiştirmektedir. Söz konusu teknolojileri kendi hizmet anlayışımızla birleştirerek şehirlerimizi küresel rekabette güçlü birer aktör haline getirmek için çalışıyoruz.”

SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ ENERJİ HEDEFLERİ

8 ana başlıktan oluşan beyannamenin ‘Dirençli Şehirler’, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Şehir ve Çevre’ ve ‘Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri’ başlıklarında enerji sektörüne yönelik önemli gelişmeler yer aldı.

 • DİRENÇLİ ŞEHİRLER

YAPILARA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÜZENLEMESİ

Beyannamenin ‘Dirençli Şehirler’ bölümünde sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu ve dirençli şehirleri kurmak için yürütülen çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bilinen afetlerin yanında az bilinen afetlerin de dikkate alınmasının öneminin vurgulandığı beyannamede; “Günümüzde şehirlerin daha fazla risk altında olduğunu, küresel ölçekten gelen pek çok şok ve krize maruz kaldığını ve afet sayılarındaki artışla tehditlerin büyüdüğünün farkındayız. Artık yalnızca depremler, su baskınları, taşkınlar, toprak kaymaları gibi daha çok bilinen afetler yanında, kasırgaların, biyolojik salgınların, kimyasal sızıntıların, geniş çaplı elektrik kesintilerinin ya da siber güvenlik ihlallerinin de afetler ve krizler bağlamında ülkemizin gündeminde olması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle yalnızca altyapı ya da sosyal odaklı değil; tüm boyutlarıyla dirençli, sürdürülebilir, müreffeh ve yeşil şehirler kurmayı gaye ediniyoruz. Dirençli şehirlerin afet yönetimi boyutunu yalnızca sağlam binalar ile kısıtlamıyoruz. Şehirlerimizin ekonomi, yönetişim, toplum ve çevre boyutlarının da dirençli hale getirilmesi için çabalıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda şehirlerin fiziksel dirençliliğini sağlamak için atılan rasyonel adımlar kapsamında yeni yaşam alanlarında yapıların mühendislik teknikleri açısından dayanıklılığının artırılarak yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı yapılarla tahkim edileceği bildirildi.

 • TÜRKİYE YÜZYILI’NDA ŞEHİR VE ÇEVRE

NET SIFIR EMİSYONLU VE SIFIR ATIK UYUMLU ŞEHİRLER

Türkiye Yüzyılı’nda, ülke ve şehirlerin Yeşil Kalkınma Devrimi’nin gerekliliklerine uygun olarak geliştirilmesinin devam edeceğinin ifade edildiği beyannamede Türkiye Yüzyılı’nın şehirleri; “Benzersiz ‘Kimlikli Şehirler’, şehir ekonomisini merkezine alan ‘Üreten Şehirler’, mimarisiyle özgün ‘Estetik Şehirler’, çevre dostu ‘Sürdürülebilir Şehirler’, iklim uyumlu ‘Net Sıfır Emisyonlu Şehirler’, yeşil kalkınmayı destekleyen ‘Sıfır Atık Uyumlu Şehirler’ ve risklerini bilerek yönetebilen ‘Dirençli Şehirler’ olarak tanımlandı.

Akıllı ve dijital şehirler çalışmaları kapsamında; “Ulaşım başta olmak üzere kamu hizmetlerinin statik altyapısını daha esnek ve sürdürülebilir hale getirmek, enerji, maliyet ve zaman açısından verimli yönetim modellerini benimsemek için şehirlerimizi daha akıllı ve dijital bir yapıya ulaştırana dek çalışmayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi, çevresiyle bir bütün olarak iklim uyumlu, sıfır atık uyumlu, havası, suyu, toprağı daha temiz, ‘Yeşil Kalkınma’ ya öncülük edebilecek şehirler seviyesine yükselteceğiz” ifadelerinin kullanıldığı beyannamede Türkiye Yüzyılı’nın ‘Yeşil Şehirleri’ şu şekilde tanımlandı:

 • Enerjisini temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayan,
 • İklim değişikliği etkilerine, doğal afetlere karşı risklerini bilen ve yöneten,
 • Su başta olmak üzere doğal kaynakları verimli kullanan,
 • Düşük karbonlu, sürdürülebilir uygulamaları merkezine alan,
 • Atıklarını döngüsel ekonomiye dahil ederek değer üreten,
 • Yeni ve yenilikçi iş kolları ile yeşil istihdam alanları oluşturan,
 • Çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları merkezine alarak büyüyen, gelişen ve kalkınan,
 • Ülkemizin yeşil Kalkınma hedeflerine yol haritaları belirleyen.

Sıfır Atık kapsamında düzenli depolamaya giden atık miktarının ise her geçen yıl azaltılarak 2053’te sıfırlanacağı belirtildi.

ENERJİSİNİ DOĞADAN ALAN ŞEHİRLER

AK Parti döneminde atılan en önemli adımlardan birinin ‘Enerjide Bağımsızlık’ ilkesi olduğunun ifade edildiği bildiride ‘Küresel bir aktör olabilme yolunda Türkiye’nin enerji bakımından bağımsız olması büyük önem taşımaktadır’ ifadesi kullanıldı.

Bu noktada önümüzdeki dönemde atılacak adımlar kapsamında şunlar kaydedildi:

“Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermalle yüzde 55 seviyesine ulaşan yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitemizi 2053’te yüzde 69’a ulaştıracağız. Yerel yönetimlerimizi bu atılımımıza dahil edecek ve teşvikler vereceğiz. Türkiye’yi bu alanda küresel bir aktör konumuna ulaştırmada kararlıyız. Milli Enerji Politikası doğrultusunda önümüzdeki 10 yıl için 10 gigawatt güneş, 16 gigawatt rüzgar kapasitesi ekleyeceğiz. Nükleer enerji santrallerini de devreye aldığımızda temiz enerji üretiminde ciddi bir ivme yakalayacağız. İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli parametrelerinden olan enerji alanında, ulusal ölçekteki büyük yatırımların yanı sıra şehir ve mahalle ölçeğindeki temiz enerji girişimlerini daha fazla destekleyecek, orta ve uzun vadede yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiyi şehirlerimizde daha yaygın hale getireceğiz. Ülkemizin yeni konut stokunda enerji verimli, su verimli, ısı yalıtımlı, yerli malzemelerden üretilmiş, Sıfır Atık uyumlu uygulamaların yaygınlaşması konusundaki desteğimizi sürdüreceğiz. Bu binaların enerjisinin bir bölümünün yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını teşvik edeceğiz. Belediye binalarımızın ve bağlı ek hizmet binalarının çevre dostu uygulamalarıyla örnek binalara dönüşmesi de gündemimizde olacak. Belediyelerimizin enerji konusundaki teknik ve kurumsal kapasitesini güçlendirerek şehirlerimizi yerli ve yenilenebilir enerjinin lokomotifi haline getirmek için daha çok çalışacağız.”

 • TOPLUMSAL REFAH ÖNCELİKLİ ŞEHİR EKONOMİLERİ

ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMINI DESTEKLEYEREK KARBON EMİSYONUNU AZALTACAĞIZ”

Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri bölümünde yürütülen çalışmalar kapsamında ise kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleri planlanırken enerjinin verimli kullanımı ve halkın enerji faturasını düşürme yönünde çalışmaların yapılacağı belirtilerek; “Kamu binaları başta olmak üzere ‘Yeşil Bina” uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri, farkındalık çalışmaları, sıfır atık ile kaynak ve enerjinin verimli kullanımı destekleyecek, karbon emisyonunu azaltacağız. İletim hatlarından uzak alanlarda depolamalı yenilenebilir sistemleri yaygınlaştıracağız. Yerli ve milli aracımız TOGG başta olmak üzere elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam