Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları başladı

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeşil dönüşüm ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konularında; ülkemiz sanayicileri arasında kapasite gelişiminin ve farkındalığının artırılması için planlanan bilgilendirme toplantıları Eskişehir ve Denizli illeriyle başladı.​ Eskişehir Sanayi Odası ile Denizli Sanayi Odasının ev sahipliğinde; İklim Değişikliği Başkanlığı ve TOBB Koordinasyonunda düzenlenen “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme […]

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları başladı
Burak Karagöl
  • Yayınlanma29 Ocak 2024 16:58

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeşil dönüşüm ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konularında; ülkemiz sanayicileri arasında kapasite gelişiminin ve farkındalığının artırılması için planlanan bilgilendirme toplantıları Eskişehir ve Denizli illeriyle başladı.​

Eskişehir Sanayi Odası ile Denizli Sanayi Odasının ev sahipliğinde; İklim Değişikliği Başkanlığı ve TOBB Koordinasyonunda düzenlenen “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları”na; Eskişehir’de 120’ye yakın temsilci katılım sağlarken, Denizli’de bu sayı 150’ye ulaştı.

Toplantılara; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan yetkililer katıldı.

SKDM, ülkemizdeki Sera Gazı İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının ilişkisi, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları hakkında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Avrupa’da uygulanan zorunlu ve gönüllü alan uygulamaları ile ülkemizdeki sera gazı emisyonunun izlenmesi mevzuatı hakkında toplantıya katılım sağlayan temsilcilere bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda sanayicinin manipülatif bilgilerle yanlış yönlendirilmesinin önüne geçebilmek amacıyla gerek sunumlarla gerekse sunum sonrası soru cevap bölümleriyle konu açıklığa kavuşturuldu.

Öte yandan; SKDM’nin sanayicimizi etkileyecek birçok yönden değerlendirmesi yapılarak ülkemiz ihracatını bekleyen olası riskler hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından yeşil finansman imkânları konusunda sanayicimiz bilgilendirildi.

Sera gazı emisyonlarının takibi için güvenilir, tesis bazlı çevrim içi bir veri yönetim sisteminin kurulduğunu hatırlatan İklim Değişikliği Başkanlığı temsilcileri, 2015 yılından itibaren devam ettirilen bu sistem sayesinde güncel olarak yaklaşık 750 tesisin sera gazı emisyon verileri düzenli bir şekilde takip edilmekte olduğunu belirtti. Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısının izlenmekte olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca toplantıda “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren tesislere ait doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarının kalitesinin, kurulacak olan “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi” için büyük bir önem arz etmekte olduğu ve sistemdeki verilerin daha doğru ve güvenilir olması için Başkanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

AB ETS kapsamındaki karbon fiyatlandırmasının sera gazı emisyonu yüksek, enerji-yoğun sektörlerde maliyet artışlarına sebep olarak firmaların üretimlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabası AB seviyesinde olmayan ülkelere kaydırması riskine (karbon kaçağı riski) yol açacağı anlayışının mevcut olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede; SKDM’nin ETS içinde karbon kaçağı riskini önlemek üzere sağlanan ücretsiz tahsisatların yerini alacak bir mekanizma olduğu belirtildi. Ücretsiz tahsisatlar aşamalı olarak sonlandırılırken SKDM yükümlülüklerinin de orantılı olarak devreye gireceği belirtildi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında özel ticari anlaşmalardan doğan hakların AB nezdinde müzakere edildiği, ülkemizin SKDM’den en az etkilenmesinin sağlanması konusunda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda etkin çalışmalar yapıldığı anlatıldı. Belirli bir kapasitenin üzerindeki tesislerin sürdürülebilirlik raporları hazırlamasının finansman imkânlarında avantaj teşkil edeceği vurgulandı.

Eskişehir Sanayi Odası, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası temsilcilerinin geniş katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda; İklim Değişikliği Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından;  iklim değişikliği farkındalığı, İRD mevzuatı, ETS, karbon ayak izi ve SKDM arasındaki farklılıklar ve yükümlükler konusunda detaylı bilgiler verildi. Bununla birlikte kuruluşa ait karbon ayak izi, ürün karbon ayak izi, yaşam döngüsü analizi konularında ilgili standartların uygulamalarına ilişkin sunumlar da gerçekleştirildi.

Toplantıların önümüzdeki dönemde çeşitli illerde devam ettirilmesi planlanıyor.

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam